Molokai Chant | Go Hawaii

Eo Molokai Nui A Hina E

下に
スクロール

Eo Molokai Nui A Hina E

Kamaka Kukona
Eo Molokai nui a Hina e
Eo Molokai Pule oo
O Hina i ka malamalama hoi e
O Hikina Kapuupoi ka wehena o ka la
Ku mai Kamakou mauna kamahao
Ola ka wai no o Kupuwailani
Ku ka ulu kukui o Lanikaula 
O Kapuaiwa malu i ka ulu niu
O Kalamaula - Aina hoopulapula
Kalaupapa hiwahiwa o Makanalua 
Hoolehua- lepo ulaula
Ihiihi o Mahana papa kahuna 
O Kaana hanau piko a ka hula
Pa Kaluakoi he pohaku huna (adze)
Kalaeokalaau ulu i ka laau 
He aina momona o Molokai
 
Respond, oh Molokai of Hina,
Respond, oh Molokai of Deep Prayer,
Hina in all of her brilliance,
Hikina Kapuupoi the entry way of the sun,
Kamakou stands, a wonderous mountain,
The living waters of Kupuwailani,
Lanikaula remains in the candlenut grove,
Kapuaiwa shaded by the coconut trees,
Kalamaula where the people reside,
Cherished are the dwellers of Kalaupapa,
So rich is the soil of Hoolehua,
Sacred is Mahana in the training of priests,
Born is the hula at Kaana,
Kaluakoi hears the stones being chiseled,
The verdancy of Kalaeokalaau is lush,
Molokai is indeed a land of riches