The Hawaiian Islands Chant | Go Hawaii

Ea Mai Hawaiinuiakea

下に
スクロール

Ea Mai Hawaiinuiakea

Na Kahakuikamoana, Fornander Collection of Hawaiian Antiquities and Folk-lore, Vol. IV
Ea mai Hawaiinuiaakea,
Ea mai loko, mai loko mai o ka po.
Puka mai ka moku, ka aina,
Ka lalani aina o Nuumea,
Ka pae aina o i kukulu o Tahiti.
Hanau o Maui he moku, he aina,
Na kama o Kamalalawalu e noho.
Na Kuluwaiea o Haumea he kane,
Na Hinanuialana he wahine
Loaa Molokai, ke akua, he kahuna,
He pualena no Nuumea.
Ku mai ke alii ka lani.
Ka haluku wai ea o Tahiti.
Loaa Lanai he keiki hookama.
Na Keaukanai i moe aku,
Moe ia Walinuu o Holani,
He kekea kapu no Uluhina,
Hanau Kahoolawe, he lopa.
Kiina aku Uluhina
Moku ka piko o ke kamaiki,
Ka iewe o ke keiki i lele
I komo i loko o ka ape nalu,
Ka apeape kai aleale,
Loaa ka malo o ke kama,
O Molokini ka moku
He iewe ia. He iewe ka moku.
Ku mai Ahukinialaa,
He alii mai ka nanamu,
Mai ka api o ka ia,
Mai ka ale poipu o Halehalekalani.
Loaa Oahu, he wohi,
He wohi na Ahukinialaa.
Na Laakapu he kane ia,
Na Laamealaakona he wahine. 
Hookauhua, hoiloli i ka Nuupoki alii,
Ka heiau kapu a Nonea
I kauila i ka po kapu o Makalii.
Hanau Kauai he alii, he kama, he pua alii,
He huhui alii, a Hawaii,
Na ke poo kelakela o na moku
I pahola ia e Kalani.
Holo wale na moku i Holani,
I ka wewehi kapu a ka lanakila.
Kulia i ka moku a Kanekanaloa
Ka ihe laumaki i Polapola
Nana i mahiki Wanalia.
O Wanalia ke kane,
O Hanalaa ka wahine,
Hanau Niihau he aina, he moku,
He aina i ke aa i ka mole o ka aina.
Ekolu lakou keiki,
I hanau i ka la kahi,
O Niihau, o Kaula, Nihoa pau mai,
Pa ka makuahine,
Oili moku ole mai ma hope.
Na Kalani e hoolaa n moku,
Kau iluna o Nuumea
I ka ahui alii o Kaialea.
Na ka lanakila e au na moku.
I huia na kolu e Kalani;
O Hilo, o Puna, o Kau, lele wale.
Ku mai Kalani me ke kahuna,
Kilohi mai ia Maui a Kama.
Aole e u aku puni ka āina
Ke kalele a Kalanimakahakona,
A ka uiaa i kilakila,
Ke koa nui o lanakila,
Nana i keehi Oahu.
Nakolo na moku i ka pea
I ka maha o Kauai, malia.
Puni na aina ia Kalani,
Ia Kalanialonoapii,
Ke kumu alii o Haloa.
Ea mai Hawaii ka moku;
Ea pu me ka lanakila-la.
(Aole i pau)


 

 

Then arose Hawaiinuiakea,
Arose from inside, from the inner darkness.
Then appeared the island, the land,
The row of islands of Nuumea,
The group of islands on the borders of Tahiti.
Maui was born an island, a land,
A dwelling place for the children of Kamalalawalu.
Kuluwaiea of Haumea as the husband,
Of Hinanuiakalana as the wife
Was born Molokai, a god, a priest,
The first morning light1 from Nuumea.
Here stands the king, the heavenly one.2
The life-giving water-drops from Tahiti.
Lanai was found, an adopted child.
It was Keaukanai who had married,
Had married with Walinuu from Holani,
The sacred albino3 of Uluhina.
Kahoolawe was born, a foundling.4
Uluhina then was called upon,
The navel of the little one was cut,
The afterbirth of the child that was thrown 
Into the folds of the rolling surf,
The froth of the heaving sea,
Then was found the loin cloth for the child.
Molokini the island
Is the navel string, the island is the navel string.
Now stands forth Ahukinialaa,
A chief from the foreign land,
From the gills of the fish,
From the overwhelming billows of Halehalekalani. 
Then was born Oahu, a wohi,5
A wohi through Ahukinialaa,
From Laakapu, who was the man,
From Laamealaakona a woman
Who sickened of the child conception, who sickened carrying the chief Nuupoki,
At the sacred temple of Nonea
During the lightning in the sacred night of Makalii.6
The was born Kauai, a chief, a prince, a kingly scion 
Of the chiefly cluster belonging to Hawaii,
Hawaii the foremost head of the islands
That was spread out by Kalani.7
The ships sailed freely to Holani,
To the sacred precincts of freedom.
Stand firm for the land of Kane Kanaloa,
The barbed spear from Polapola (Bora Bora),
That pricked and uplifted Wanalia.
Wanalia was the man,
And Hanalaa was the woman,
Of them was born Niihau, a land, an island,
A land at the roots,8 the stem of the land.
There were three children among them,
Born in the same day,
Niihau, Kaula, ending with Nihoa.
The mother then conceived no more,
No island appeared afterwards.
It is Kalani who consecrates the islands,
Exalted in Nuumea
Among the royal cluster of Kaialea.
It is the conqueror9 who governs the islands.
The thirds were joined together by Kalani;10
Hilo, and Puna, and Kau were thrown in.
Kalani stands forth with the priest
And inspected Maui of Kama.11
It was not long when he circuited the island
Through the support given by Kalanimakahakona,
The young brave that was foremost and highest,
The great soldier of victories,
The one who conquered Oahu,
And the islands heard to their ends
To the relief of Kauai through peace.
All the islands were circled by Kalani,
By Kalanialonoapii,12
From the royal stem of Haloa.
Then Hawaii the island became prominent;
Became prominent and victorious. 
(Not finished)13

 

1The first offspring is given figuratively as a yellow flower; also, as the first morning light.
2Referring to Kamehameha’s kingly and ascribed divine genealogy. 
3Sacred Albino, kekea kapu of the original, if not an error, would refer to the traditional arrival of the “poe ohana kekea”, which dates back to the 13th century; castaways on Maui, from a vessel called Mamala. Besides the captain were five others, both men and women. Of this party Neleike it is said became the wife of Wakalana, a ruling chief of Maui, and the mother of his son Alo-o-ia, and that they became the progenitors of the “poe ohana kekea”, white people with bright eyes; the sacred Albino of ancient time. 
4The word lopa, here given as a foundling, was the term generally applied to a person of low class, an under farmer. 
5A wohi was recognized as of the highest rank of Oahu chiefs. 
6This doubtless refers to the month Makalii, rather than to the Pleiades, of the same name. 
7Kalani, lit. the heaven, or heavenly one, freely used from this point impressed the translator with the idea that the whole song was evidently composed as an inoa, or name song for Kamehameha the Great, and, following custom, his own feats are lauded in figurative language and woven in with common traditional lore. 
8Aa is the small side roots; mole the main stem, or tap root.
9Kamehameha going conquering from island to island.
10The thirds joined may refer to Kamehameha’s half of Hawaii uniting in purpose for the winning of Hilo, Puna and Kau in the overthrow of Kiwalao. 
11Poetic form and abbreviation for Kamalalawalu. 
12Another epithet of Kamehameha.
13The song is unfinished, perhaps unavailable to the scribe.